سروش سلامت وامنيت

ورود شما را به وبلاگ سلامت وامنیت مدارس وجامعه((سروش سلامت وامنیت)) خوش آمد می گوئیم

گزارش مراسم افتتاحیه طرح بهداشتیاران مدرسه اندیشه سازان

به نام خداوند پاكيها

در روز دوشنبه 18/8/ 88مراسم افتتاحيه بهداشتياران در ساعت 10

 صبح برگزار گرديد .

 اين مراسم با خواندن قرآن توسط يكی از دانش آموزان بهداشتيار وپخش

 سرود ملی جمهوری اسلامی وشعار بهداشت خوب مساوی زندگی سالم

 آغاز شد در اين مراسم از بهداشتياران سال گذشته تجليل به عمل آمد

 وصحبتهایی ‌در مورد وظيفه بهداشتياران سال جديد انجام شد واين مراسم

 با بازی ومسابقه وپذيرایی‌از دانش آموزان ادامه پيدا كرد وبهداشتياران

 سال جديد معرفی شدند و وظايف محوله هر يك از آنها مشخص شد ودر

 خاتمه كارتهای خود را دريافت نمودند واز آنها خواسته شد كه وظايف

 خود را به نحو احسن انجام دهند واين مراسم با ختم صلوات ودعای خير

 به پايان رسيد وعكسهایی‌هم از اين مراسم گرفته شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:39  توسط  كارشناسی بهداشت ناحيه 2قزوين  |